Ga direct naar de inhoud.

Intervisie

Advocaten zijn vanaf 1 maart 2020 verplicht jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Door middel van gestructureerde feedback kunnen collega’s of vakgenoten leren van elkaars ervaringen, successen, problemen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk. Onder gestructureerde feedback wordt verstaan intervisie, peer review of gestructureerd intercollegiaal overleg.

Wat is intervisie?

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep gelijkwaardige professionals ter bevordering van de kwaliteit van de professionele beroepsuitoefening onder begeleiding van een deskundige.

De deelnemers van de groep zijn beroepsgenoten. Deze beroepsgenoten kunnen van dezelfde onderneming zijn of juist niet. Voor zover vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of herleidbaar is, geldt dat de intervisieleider een deskundige is en een geheimhoudingsplicht heeft op grond van artikel 26, van de Advocatenwet.

Vereisten voor intervisie voor advocaten

  • Intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet
  • De deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden
  • Deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken
  • De advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s in of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening
  • De gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen

Kosten intervisie voor advocaten

Vanwege COVID-19 bieden wij in 2020 intervisie aan via Zoom/Teams (2 x 2.5 uur)voor een speciale prijs van € 200,00 per persoon ex 21% BTW. In overleg kunnen de bijeenkomsten in 2021 ook via videobellen worden afgesproken. Daarnaast kunnen we op maat afspraken maken. Voor 2020 hebt u tenminste 4 netto intervisie-uren nodig. Voor 2021 is dit 8 netto uren intervisie.

De kosten bedragen € 300,- exclusief btw per jaar.
Hiervoor worden 4 intervisie bijeenkomsten à 3 uur georganiseerd via ZOOM/Teams of fysiek op kantoor. U  kunt volstaan met 3 bijeenkomsten (8 uur in het kader van de Kwaliteitstoets voor Advocaten, 4 PO-punten (niet juridisch)), maar mag ook 4 bijeenkomsten komen. In overleg kunnen we ook met u op maat de duur en frequentie van de intervisie bijeenkomst afstemmen. Wij vinden het belangrijk dat u op regelmatige basis bij elkaar komt met mensen die u steeds beter leert kennen. Dit komt uw gevoel van veiligheid ten goede. 

Aanmelden voor intervisie?

Wilt u zich aanmelden voor de intervisie bijeenkomsten bij een van onze intervisie begeleiders? Dat kan door een mail te sturen naar Petra Beishuizen (beishuizen@delissenmartens.nl). Op basis van de aanmeldingen zullen intervisiegroepen samengesteld worden. In overleg met de intervisiegroep zullen de data voor de intervisie bijeenkomsten bepaald worden.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail