Ga direct naar de inhoud.

Disclaimer

Deze disclaimer en het privacy statement zijn van toepassing op alle door Delissen Martens Advocaten en Belastingadviseurs B.V. (hierna: Delissen Martens) geexploiteerde websites, waaronder in ieder geval begrepen www.delissenmartens.nl , www.miliataireadvocaten.nl, www.mvv-gezinshereniging.nl, www.cassatieadvocaat.eu, www.legalexpat.nlwww.scheidingscafe.com en www.topscheiding.nl (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als “Website”), evenals op de door Delissen Martens, al dan niet via de Website, verstuurde elektronische nieuwsbrieven.

Hoewel aan de inhoud van de Website en/of electronische nieuwsbrieven emails grote zorg is besteed, aanvaardt Delissen Martens geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de Website en electronische nieuwsbrieven opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Delissen Martens is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de Website en/of elektronische nieuwsbrieven en het behoort tot uw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren.

Verwijzingen naar sites die niet door Delissen Martens worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Delissen Martens uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Delissen Martens niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het is de gebruiker van de Website en/of de ontvanger van de elektronische nieuwsbrieven niet toegestaan de inhoud van de Website of de elektronische nieuwsbrieven te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Delissen Martens.

E-mail disclaimer

De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van Delissen Martens is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mail van Delissen Martens hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen. Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van Delissen Martens is verboden. Delissen Martens is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, en het behoort tot uw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren. Op onze dienstverlening zijn van toepassing onze algemene voorwaarden. Een kopie van de algemene voorwaarden (Nederlands of Engels) wordt op verzoek toegezonden.