Ga direct naar de inhoud.

Wat is een Holistic Practitioner

HOLISTIC PRACTICE, WELCOME TO THE HUB!

Holistic Law kan worden beschreven als  een vorm van een healing profession omdat we kijken naar meerdere aspecten om een van oorsprong  juridisch geschil op te lossen.

Voor de meeste advocaten is het een aanpak waarbij de focus ligt op de persoon als geheel en het dilemma gezien in de gehele context. Dat gaat verder dan je slechts verdiepen in de visie van de wederpartij. Door verder achter de schermen te kijken, en je aandacht ook op de onderliggende problematiek te vestigen bereik je een meer complete oplossing,  een “sustainable solution” voor de juridische conflicten die er spelen.

Daarnaast is er ook aandacht voor de rol die jij als professional meebrengt. Reflecteren op je eigen gedrag, jouw filter en gedachtengoed zijn belangrijke factoren die bepalen hoe jij de persoon in kwestie gaat begeleiden en faciliteren. Bewustwording is daarin een belangrijke stap. Dit geldt ook voor de client die zich bewust gaat worden van zijn aandeel in het conflict.

In de opleiding wordt aandacht besteed aan de oorsprong van het holistische denken, de integrative law movement en de wijze waarop wij als professionals daaraan kunnen bijdragen. Holistic Law is geen specifieke methodiek, het is een paraplu begrip voor verschillende technieken die reeds door veel advocaten onbewust worden toegepast. De rode draad daarin is dat al deze professionals peacelaw bedrijven. Hun drijfveer is samenwerken en problemen oplossen op een vredelievende manier. Het begint dus al met een bepaalde state of mind: een positieve grondhouding, de stip op de horizon en het besef dat alleen door samen te werken het beste van twee werelden kan worden bereikt.

Holistische Educatie is een vorm van kennis opdoen waarbij je op verschillende manieren stof aangereikt krijgt, die allemaal gerelateerd zijn aan het onderwerp, samen vormen ze een geheel. In de opleiding van de HUB HP (Holistic Practice) zullen we dan ook gebruik maken van verschillende disciplines, die allen deel uitmaken van het geheel.

J.KRISHNAMURTI

the highest function of education is to bring about an integrated individual who is capable of dealing with life as a whole

Het doel is om een ieder te inspireren zijn of haar praktijk zo te gaan beoefenen, dat hij/zij gebruik maakt van de aangereikte instrumenten die gericht zijn op het begeleiden en faciliteren van de cliënten, maar ook gericht zijn op harmonie in eigen lijf en leven. De familierechtpraktijk is berucht om zijn negatieve vibes die mensen in conflicten met zich meebrengen en vaak afreageren op de betrokken professional. Om goed te kunnen blijven functioneren is er dus ook wat werk te doen in eigen huis.