Ga direct naar de inhoud.

Einstein en Holisme

Einstein zei: je lost een probleem niet op vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid. Het kan wel eens de oplossing voor je zijn om buiten de gebruikelijke comfort zone te kijken en naast de gewone energievormen ook de bijzondere energievormen in je aanpak, overwegingen en besluitvorming mee te nemen.

Wij zijn een met het universum. Alles is energie. Holistische benaderingen raken niet alleen je fysieke lichaam maar ook het mentale, spirituele en emotionele deel. Dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Volgens het paradigma van Einstein, in termen van energetische geneeskunde, wordt het menselijk wezen gezien als netwerken van complexe energievelden die in verbinding staan met fysieke en celsystemen. De erkenning van het feit dat alle materie uit energie bestaat, vormt de basis voor het begrip hoe menselijke wezens gezien kunnen worden als dynamische, energetische systemen. Door middel van Einsteins beroemde vergelijking E=Mc2 leverde Einstein het bewijs dat energie en materie twee uitdrukkingsvormen zijn van dezelfde universele substantie.

E=Mc2

Vanuit de mens gezien is materie een verdichte vorm van licht. Met andere woorden, Albert Einstein schreef een formule: E=mc2 (zo energie, zo materie, maar in een andere vorm) die een natuurkundige weergave is van de aloude uitspraak van Hermes Trismegistos: “zo boven, zo beneden”.

Zo boven, zo beneden à E = mc2 à straling – stof à hemel – aarde

Einstein ziet het lichaam als een multidimensionaal organisme dat bestaat uit fysiek cellulaire systemen in een dynamische interactie met complex regelende energetische velden. Het holografisch principe stelt dat elk deel van de informatie het geheel bevat. Dit principe wordt weerspiegeld in het feit dat elke cel in het menselijk lichaam de overkoepelende DNA-blauwdruk bevat voor het creëren van een compleet menselijk wezen.

Je kunt de holistische benadering typeren als analogie in alle lagen en nivaus. Elke verstoring wordt benaderd vanuit het grote geheel. Het heling proces is een bewustwordingsproces. Het gaat om de totale harmonie en balans van de mens. Niet de enkele klacht staat centraal, maar de gehele mens.

A human being is a part of a whole, called by us universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest… a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creaturs and the whole of nature in its beauty.