Ga direct naar de inhoud.

Wat is Holisme?

Alle elementen, het geheel, het pad van liefde

In de holistische visie beschouwen we de mens als één geheel. Alle gevoelens, emoties, gedachten en verlangens zijn met elkaar verbonden. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze vormen samen een balans. Als op het ene niveau iets gebeurt heeft dat onmiddellijk effect op het andere niveau. Het lichaam is de uiterlijke manifestatie van onszelf, hoe we ons voelen en hoe we denken. Het lichaam liegt nooit. Het geeft een signaal aan als er iets uit balans is. Vaak al veel eerder dan wij ons realiseren. Je krijgt dan een klacht. De kunst is om de klacht te verbinden met de realiteit.

When you dance, your purpose is not to get to a certain place on the floor. It's to enjoy each step along the way - Wayne Dyer


Bewustwording is een onderdeel van je genezingsproces. Je kunt daarom stellen dat genezen meer is dan herstellen van je klacht: het is immers ‘weer heel worden’. Je kunt je de vraag stellen of jouw lichamelijke pijn ook een spiegel is van psychische pijn. De symptomen nodigen je uit om een volgende stap te zetten in je bewustwordingsproces.

Binnen de holistische visie wordt een klacht, symptoom of ziekte gezien als een door het lichaam gegeven signaal van een verstoorde harmonie. Het wordt beschouwd als een vragen om aandacht voor die aspecten van ons Zijn welke we tot dan toe niet hebben kunnen of willen waarnemen.

In het begeleiden van mensen vanuit deze visie heb ik niet de intentie het signaal zo snel mogelijk weg te werken, maar de wens om die mensen te kunnen begeleiden naar bewustwording en inzicht. Zij zijn het die uiteindelijk kunnen zeggen welke betekenis een signaal heeft. 

Goed in je vel 

GBPicsOnline

Als je goed in je vel zit kan de energie stromen. Alle elementen zijn in balans. Aangezien mensen continu in verbinding staan met hun denken, hun sociale omgeving, leefmilieu, voeding enz. wordt hij beïnvloed en kan hij door bepaalde negatieve invloeden zoals stress of oververmoeidheid uit balans raken. Bij een holistische benadering kijkt men in dat geval niet naar de onafhankelijke symptomen van vermoeidheid of stress maar naar de mens als geheel die ziek is.

Holisme tegenover specialisme

Het holistische uitgangspunt vormt in feite een tegenhang op het reguliere denken waarbij specialisatie en nog meer specialisatie in niches binnen onze maatschappij steeds belangrijker wordt. We zien deze trend in de medische wetenschap maar ook in de advocatuur. Mensen onderscheiden zich omdat ze alles van een bepaald niche onderwerp afweten. Een patiënt kan zich echter gedupeerd voelen omdat hij van de ene afdeling naar de andere wordt gestuurd. Iedere arts gaat zijn deel in kaart brengen terwijl de oorzaak in het hele systeem ligt. Zo ook de cliënt die zijn probleem niet opgelost ziet wanneer enkel één juridisch onderdeel daarvan in rechte wordt uitgestreden. Vervolgens moet hij nog executeren, terwijl ook op relationeel vlak breuken zijn ontstaan. Het probleem is nog steeds niet opgelost.

GeHeel

Holisme gaat ervan uit dat elk mens een geintegreerd geheel is. De mens is niet onderverdeeld in aparte delen. Het idee dat een ziekte een geheel is, is een eerste stap in holistisch denken. Een mens is een compleet individu dat functioneert als totaliteit en deel uitmaakt van die totaliteit. Levende wezens worden beheerst door een levenskracht, welke de totaliteit niet alleen is maar ook aanstuurt. Verstoring van die levenskracht tast het geheel aan.

Holisme is ook een levensbeschouwing, een bepaalde kijk op het leven, een denkwijze.

Het kenmerkende van holisme is dat wanneer een systeem uit vele elementen bestaat, een los deel niet op zichzelf kan worden verklaard, zonder de andere elementen in ogenschouw te nemen. Omdat alle elementen met elkaar in verband staan kun je niet één los deel apart beschouwen.

De Holist kiest het pad van de pure Liefde en vraagt zich bij alle situaties af: ‘Wat zou Liefde nu doen”? Leven als een holist betekent de beslissing nemen liefde en geluk te zijn. Het leven is een groeiproces om tot dat verheven beeld van jezelf te kunnen komen via de weg van onderzoek naar zelfkennis. Dit bereik je door confrontaties met jezelf aan te gaan via de relatie die je hebt, hetzij met vrienden hetzij met vijanden.