Ga direct naar de inhoud.

Covey en Holisme

Ook wijlen Stephen Covey spreekt in zijn boek De Achtste Eigenschap over de complete mens. Deze zou bestaan uit vier dimensies te weten: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Als je deze dimensies zou vertalen in de wereld van professionals dan laat dat zich als volgt zien.

dimensiemensorganisatie
fysieklichaamProduct dat je maakt of gebruikt (Pand, IT)
mentaalgedachtenBeleid (management, bestuur)
emotioneelgevoelensMensen (gedrag, cultuur)
spiritueelziel, droomIdentiteit (visie, missie)

 

Ook de interactie en de samenhang tussen deze dimensies is belangrijk, omdat de holist uit gaat van het geheel van elementen.

Een holistische benadering betekent dus naast de 'gewone' energievormen ook de bijzondere energievormen in je overwegingen en besluitvorming mee te nemen. Een holistische benadering vergt dus van de professional dat hij bereid is om zich buiten de gebaande paden te begeven.