Ga direct naar de inhoud.

Vind een Holistic Advocaat / Professional

Emotionele argumenten hebben geen rechtsgrond en zijn vaak niet relevant voor een standaard advocaat, notaris, accountant, bankier of rechter. Terwijl ze wel voor de zoekende gelden, want hij wil bij een echtscheiding of familiair conflict met respect en met instandhouding van persoonlijke waardes begeleid worden. Dat valt niet mee. In de dagelijkse praktijk lopen we daar als advocaten bij gerechtelijke procedures nog steeds tegenaan. Ons wettelijk systeem is immers ingericht op goed en fout; op winnen en verliezen. Niet in oplossingen of geluk of ‘wat juist is’.

Daardoor kunnen we in dit systeem niet goed naar de onderliggende problemen of situaties kijken en kunnen we geen ideale totaaloplossing vinden. Dat is jammer, voor iedereen.  

Petra Beishuizen, grondlegger van de Holistic Practice HUB: 'Ik vind het van het grootste belang dat we met elkaar inzien dat one-ness, samenwerken en delen, een veel beter uitgangspunt is om geschillen te beslechten, dan strijd.  Mensen hebben relaties met elkaar, er spelen vroegere emoties mee die aanleiding hebben gegeven tot het conflict, vaak is het veel belangrijker om deze aspecten te helen in plaats van enkel op het gelijk of het geld te azen.' 

Dualisme helpt je niet om goed uit een scheiding te komen. Hoe kun je bij een dergelijke ‘familiaire reorganisatie’ alleen maar vechten om geld? Of de meetlat van goed of fout hanteren?

Het is niet fijn om je ex-geliefde geknakt achter te laten, het is niet fijn voor de kinderen als de vader een boeman is. Het is geen oplossing en het hoeft ook niet meer.

Kies voor een groeischeiding, waar iedereen beter uitkomt

Kijk naar elkaars kwaliteiten en ga die met elkaar verbinden. Concentreer je op de stromen, voel dat liefde voedt. Luister met aandacht. Laat je niet raken door negatieve pijlen van frustratie en pijn, vaak uit het verleden. Het is de kunst om vooruit te denken. Dr Wayne Dyer zei dan: Think at the end, ofwel zie het eindresultaat voor je, visualiseer dat en zet dat beeld als een bestemming in jouw persoonlijke TomTom. Dat is het pad wat je gaat volgen, het pad naar groei en vrijheid.