Ga direct naar de inhoud.

Holistic Practice Praat

Petra Beishuizen, grondlegger van de Holistic Practice HUB in Nederland

Petra over de holistische benadering

Het heeft vaak veel meer met jezelf te maken dan met je clienten. Als holistisch advocaat doe je een stap terug en zie je alles in een breder perspectief. Je wil het verhaal van meerdere kanten horen, gaat helicopteren, voordat je je client kunt helpen. Vaak nodig je direct de andere partij uit voor een bespreking op kantoor. Het probleem oplossen door enkel de wens van je client te volgen, betekent immers niet dat zijn dilemma wordt opgelost. Conflict is emotie. Als het recht uit zuivere feiten zou bestaan, zou het makkelijk zijn. Als het enige dat de client wilde geld was, zou het conflict opgelost zijn, als hij geld krijgt, maar dat is niet zo. Het echte conflict is namelijk de emotionele verwarring die iemand anders bij hem heeft opgeroepen. De breuk in de harmonie waar hij aan gewend was. Wanneer je dit eerst oplost, ontstaat er ruimte voor luisteren en zien. Voor horen en voelen, de hoofd hart verbinding wordt hersteld. In dat geval kan een breuk leiden tot groei. Jij bent enkel het instrument om te begeleiden en te faciliteren.

De holistische benadering gaat uit van het idee dat een systeem, dat kan zijn een mens of een organisatie, bestaat uit alle onderdelen/elementen en de interactie of samenhang tussen die onderdelen. Kort gezegd: het geheel is meer dan de som der delen.

Holistische Advocaten zijn die nieuwe energy movers

Gaandeweg kwam ik er achter dat in Amerika al advocaten bestaan die zich holistisch noemen. Veel ruimdenkende advocaten stappen na een jaar of 20 over naar mediation. Die ontwikkeling zie je wereldwijd. Veel advocaten in de familierechtpraktijk ervaren dat de negatieve energie die voortvloeit uit strijd zo afmattend is, dat zij verlangen naar peacemaking en verbinden, vanuit samenwerken. Zo ook Bill van Zyverden uit Vermont die in Middleburry zijn advocatenkantoor houdt. Op de deur staat Holistic Justice Centre. Hij bedacht de term “holistische advocatuur” en richtte een samenwerkingsverband op voor holistische advocaten, The international Alliance of Holistic Lawyers.

RECHT UIT HET HART, Sonja Ortmans ontmoet Bill van Zyverden

In het boek van mr. Sonja Ortmans, Recht uit het hart, schrijft zij over haar bezoek aan Bill en de wijze waarop hij de holistische advocatuur beschrijft.

"Bill van Zyverden, Founder of the International Alliance of Holistic Lawyers, now "just" practicing law in Vermont, sent me this as his recommendation for the Integrative Law movement and our upcoming Leadership Summit: 

  • Our goal is to be the very embodiment of Love.
  • Part of the Journey is to be confronted with challenges appearing as obstacles to enhance our desire and longing. These include fear, pain, anger, guilt, judgment resulting in separation, attack, and defense.
  • The Strategy is to work individually and in groups with similar challenges.
  • Lawyers and their clients, opposing counsel, all symbiotic relationships, share common challenges and therefore travel their journeys together to help each other.

At the current time the legal profession is being asked to release judgment, to model such behavior to one's clients. The action plan is to work individually and in groups to embody this individually so one can model the peace or at-one-ment in the professional setting."

Op een vraag van Sonja Ortmans aan Bill over holisme:

"In het begin van de advocatuur waren advocaten geen tegenstanders maar helpende mensen. Zij namen niet de kwaadheid van hun client over en waren gerespecteerde mensen binnen de maatschappij. Gewoonlijk brachten zij de partijen bij elkaar en losten het probleem op. Toen Amerika net was ontstaan was dat de methode. De pelgrimvaders (ooit ondergebracht in de Pieterskerk in Leiden) brachten veel van het Nederlandse juridische systeem naar Amerika. In het begin werden problemen meer opgelost naar de geest van de wet. De gemeenschap hield zich aan de oplossing, wat de uitkomst ook was. Na de tweede wereldoorlog veranderde deze houding. De mensen wilden winnen. Niemand had meer tijd om te werken aan een betere verstandhouding. Geen tijd meer voor een beschouwing of om te bedenken waarom iets gebeurde of wat de volgende stap moest zijn. De wet werd gecodificeerd, omdat het merendeel van de mensen alleen keek naar het eigen voordeel. Toen echter moest de overheid mensen dwingen regels te handhaven. Het werd groter en groter, out of control. Doordat ieder alleen keek naar zijn eigen voordeel werd het organisch evenwicht verbroken."

Op welk punt zijn holistische advocatuur en mediation verschillend?

Hierop antwoordde Bill dat het niet alleen maar gaat om een woordspel. Tijdens mediation is de advocaat neutraal. Als holistisch advocaat vertegenwoordig je de ene of de andere partij. Je opgave is dat je cliënt “wint”. Dan zul je eerst moeten nagaan wat “winnen” voor jou betekent. Aan de andere kant ben je wel bezig met een mediation benadering, waarbij je hoopt dat je een oplossing vindt die zowel voor jouw cliënt als voor de andere partij werkt. Als pure mediator neem je een andere positie in.

 Kim Wright

J.Kim Wright is advocaat en mediator in Amerika, oprichter van CuttingEdgeLaw.com. Ik zie haar als het boegbeeld van de Integrative Law Movement waarin zij zich inzet voor een nieuwe aanpak van het vak van advocaat en mediator. Voor haar is een holistische advocaat iemand die breder kijkt dan "de andere kant" van het probleem, de visie van de wederpartij. Integrative law dekt de verschillende richtingen waarin advocaten op holistische wijze hun praktijk uitoefenen. Zij zijn niet alleen advocaat met hun hoofd, maar ook met hun hart. Het gaat dus ook over de rol van de advocaat zelf in het proces, zijn invloed daarop, en de impact van het probleem en oplossing maatschappij breed. Kim Wright stelt dat holistic law meer een proces dan een specifieke methodiek is. Het is een paraplu-begrip waarin verschillende stijlen kunnen worden ondergebracht zoals mediation, collaborative practice, therapeutische jurisprudentie, restoratieve rechtspraak, overlegscheiding en wat al niet meer zij, waarbij de grote gemene deler steeds is dat wordt gewerkt vanuit een positieve grondhouding, veelal gekozen wordt voor een weg buiten de rechtsstrijd om en samengewerkt wordt met andere disciplines zodat de problemen ook echt tot aan de wortel worden opgelost. Kim Wright reist om de wereld en spreekt met alle pioniers binnen de Movement. Haar doel is de mensen te verbinden en de integrative Law Movement op gang te brengen.

De Internationale Alliantie van Holistische Advocaten

De Internationale Alliantie van Holistische Advocaten (The International Alliance of Holistic Lawyers - IAHL) is een organisatie in Amerika waar als erste een platform geboden werd voor discussie over holistic law. Leden van IAHL deelden hun visie's met elkaar over de transformatieve wijze van het voeren van een rechtspraktijk in de 21ste eeuw. Na 2011 is de IAHL min of meer opgelost. Wel is er een handvest wat je op de website kunt vinden. Volgens de IAHL commiteren alle leden zich aan het verzamelbegrip "Peace-law" dat zij als volgt definieren:

PEACELAW volgens de IAHL

Promote peaceful advocacy and holistic legal principles

Encourage compassion, reconciliation,forgiveness, and healing

Advocate the need for a humane legal process

Contribute to peace building at all levels

Enjoy the practice of law

Listen intentionally and deeply in order to gain complete understanding

Acknowledge the opportunity in conflict

Wholly honor and respect the dignity and integrity of each individual